Adunarea Generala a Membrilor C.A.R. FAUR-IFN

Adunarea Generala a Membrilor C.A.R. FAUR-IFN

Organizata in data de 23.03.2020 orele 16:00 la Universitatea Spiru Haret, bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti.

Ordinea de zi:
– Raportul consiliului director si raportul de gestiune pentru anul 2019;
– Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2019;
– Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
– Propunere modificare Statut C.A.R. Faur;
– Diverse.

Despre autor

admin administrator