Imprumuturi

Simulator imprumuturi

Imprumuturi acordate membrilor asociatiei C.A.R. FAUR-IFN

Asociatia C.A.R. FAUR-IFN furnizeaza diferite tipuri de imprumuturi care sa corespunda necesitatilor membrilor. In acest mod, dorim sa se stabileasca o relatie financiara pe termen lung cu fiecare membru, functionand ca un consilier financiar.  Imprumuturile sunt aprobate in functie de capacitatea de plata a solicitantului, de fondul social propriu-zis, de giranti, de istoricul platilor anterioare si locul de munca al titularului si girantilor.

Analiza imprumuturilor se face avand in vedere urmatoarele

 • Capacitatea de restituire a imprumutului si a dobanzii;
 • Situatia financiara a membrului care solicita imprumutului;
 • Situatia locului de munca;
 • Garantii prezentate si acceptate de C.A.R. FAUR;
 • Istoricul platilor anterioare.

Avantaje

 • Dobanzi atractive;
 • Program flexibil in functie de solicitarile membrilor;
 • Acces rapid la imprumuturi rezonabile;
 • Formularistica simplificata pentru acordarea rapida a imprumuturilor;
 • Aprobarea imprumuturilor in functie de capacitatea de plata a solicitantului.

Acte necesare titular si giranti

 • Adeverinta de venit tip (poate fi descarcata din sectiunea descarca adeverinte);
 • Raport Revisal sau contract individual de munca si ultimul act aditional;
 • Adeverinta cu veniturile pe anul anterior solicitarii imprumutului;
 • Factura de utilitati.

* toate documentele prezentate in copie, trebuie semnate si stampilate „conform cu originalul”

Acte necesare pensionari (la limita de varsta, varsta maxima 68 ani)

 • Ultimul talon de pensie (original);
 • Decizia de pensionare (original);
 • Factura de utilitati.

Pentru a usura procesul de plata al ratelor la imprumut, regasiti conturile bancare catre care sa faceti plata, mentionand numele membrului si CNP-ul membrului:

Unicredit : RO50 BACX 0000 0009 0059 0000

BCR : RO08 RNCB 0079 0025 4735 0001

Dobanzi valabile de la data de 01.11.2022

* dobanda activa reprezinta dobanda platita anual in cazul achitarii la timp a ratelor

* Art. 8. Dobanda la imprumut se calculeaza prin aplicarea procentului de dobanda la soldul ramas de restituit pe perioada de la data acordarii si pana la rambursarea integrala a imprumutului. Formula de calcul a dobanzii este: (Sold imprumut) * (% dob) * (nr. zile aferente sold impr.) / 365

* Art.9. Dobanda este fluctuanta, Consiliul director are dreptul sa actualizeze procentul de dobanda (majorari, micsorari) atat la noile imprumuturi cat si la cele in derulare, hotararile statutare fiind obligatorii pentru toti membrii asociati. Analiza de modificare a dobanzilor se va face astfel incat veniturile din dobanzile la imprumuturile acordate sa acopere cheltuielile statutare, rezervele si lichiditatile suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare, conform art.2 al.1), al.3) si al.4) din legea 122/1996 privind reglementarea regimului juridic al Caselor de Ajutor Reciproc ale salariatilor. Modificarea procentului de dobanda (majorari, micsorari) fata de dobanda prevazuta in contractul de imprumut nu constituie motiv de intocmire a unui act aditional.

Tipul imprumutului Dobanda Dobanda activa*
Imprumuturi garantate 100% cu fondul social 6% 3.27%
Imprumuturi pentru membri cu fondul social constituit anterior acordarii imprumutului 10% 5.48%
Imprumuturi pentru membri nou inscrisi 11% 6.05%
Imprumuturi speciale gr. I (restanta la imprumutul anterior 1-5 rate) 12% 6.60%
Imprumuturi speciale gr. II (restanta la imprumutul anterior >5 rate) 13% 7.16%