Proces Verbal al alegerilor Consiliului Director al C.A.R. FAUR IFN