Adunarea Generala a Membrilor C.A.R. FAUR-IFN, 2018

Adunarea Generala a Membrilor C.A.R. FAUR-IFN, 2018

Organizata in data de 26.03.2018 orele 16:00 la Universitatea Spiru Haret, bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti.

ORDINEA DE ZI:
– Raportul consiliului director cu privire la activitatea desfasurata pe anul 2017;
– Raportul de gestiune pentru anul 2017;
– Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2017;
– Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
– Alegeri pentru consiliul director si comisia de cenzori;
– Diverse.

Despre autor

admin administrator