Adunarea Generala a membrilor C.A.R. FAUR-IFN

Adunarea Generala a membrilor C.A.R. FAUR-IFN

Organizata in data de 28.03.2016 orele 16:00 la Universitatea Spiru Haret, bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti.

ORDINEA DE ZI:
– Raportul consiliului director cu privire la activitatea desfasurata pe anul 2015;
– Raportul de gestiune pentru anul 2015
– Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
– Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2015
– Diverse

Despre autor

admin administrator