Politica Privata

Aceasta politica de confidențialitate (politica privata) descrie modul în care informațiile dumneavoastră personale sunt colectate și utilizate.

Folosirea site-ului

Acest site poate fi folosit de membri ai ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN precum și de orice alte persoane care doresc sa beneficieze de serviciile ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN sau sa se informeze asupra lor. ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN isi rezerva dreptul de a modifica conținutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nici o informare prealabila. Nici o informație prezenta pe acest site nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii in general desi ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN depune toate eforturile pentru a oferi membrilor sai informații actualizate. ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN recomanda sa nu se transmită informații confidențiale către ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN prin e-mail. Daca totuși au fost trimise mesaje către ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN prin e-mail, utilizatorii accepta riscul ca respectivul mesaj sa fie interceptat, folosit necorespunzator si modificat de către o terța parte. Astfel ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune produse utilizatorului.

Confidențialitate

Cand viziati site-ul, colectam automat anumite informatii despre dispozitivul dvs., inclusiv informatii despre browserul dumneavoastră web, adresa IP, fusul orar si unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. 

Toate datele colectate in cursul vizitelor pe site sunt procesate conform prevederilor legale valabile în Romania. Datele sunt culese doar in scopul de a obtine date statistice. ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN se angajează sa nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele utilizatorilor pe site, exceptând situațiile legale. ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN nu va transmite nici unui terț datele personale introduse pe site-ul www.carfaur.ro, conform acestor „Politica Privata”. 

Modificare ale prezentei clauze de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în aceasta pagina web fara informare prealabila. „Politica Privata” constituie, in întregime, un acord încheiat intre vizitatori sau utilizatori si ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN in privința utilizării site ului www.carfaur.ro. si a aplicațiilor de mobil puse la dispoziția membrilor.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea si libera circulație a datelor cu caracter personal (denumit in continuare „RGPD”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018 ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256, in calitate de „Operator”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința si in realizarea unor scopuri explicite. Orice persoana care vizitează site-ul www.carfaur.ro si care oferă date sau informații cu caracter personal CAR-ului este informata asupra faptului ca ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN prelucrează date si informații personale in vederea efectuării de studii de piața sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct, in urma obținerii consimtamantului expres de la persoanele vizate; realizarii de către CAR FAUR a operațiunilor de recrutare de personal (a se vedea pagina CARIERE din site); colectării datelor pentru realizarea unor operațiuni prin intermediul omp.carfaur.ro si a aplicației de mobil CAR FAUR, soluționarea de către CAR FAUR a cererilor, intrebarilor si reclamațiilor adresate institutiei (a se vedea pagina CONTACT din site). In conformitate cu prevederile regulamentului menționat, dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, de acces, la rectificarea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat si dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere. De asemenea, utilizatorul site-ului are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal si de a cere ștergerea informațiilor referitoare la persoana sa, in condițiile prevăzute la art. 17 si 21 din RGPD.

Prin prezenta inteleg ca, ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN prelucrează informațiile indicate la pct. 1 de mai jos in evidentele proprii (astfel cum termenul de „prelucrare” este definit de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date).

Dreptul de copyright

Toate drepturile asupra informatiilor furnizate prin sau pe acest web-site incluzand, dar fara a se limita la: date, texte, stiri, grafica, desene, fotografii, ilustratii, poze, logo-uri, servicii si orice mentiuni, respectiv aranjarea lor, sunt rezervate ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN.

Conținutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat in orice fel, partial sau total, fara acordul expres prealabil al ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN. În mod exceptional, pot fi stocate sau copiate pe un calculator personal, parti distincte din acest site, daca aceste parti sunt destinate uzului personal, orice folosire comerciala sau in alt scop fiind interzisa. Acesta clauza nu reprezintă cesiunea sau transferul drepturilor intelectuale ce aparțin ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN. In cazul incalcarii acestor termeni si conditii de catre utilizatori, ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR-IFN poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masura legala considerata necesara, iar pentru protectia sa poate bloca accesul oricarui utilizator la acest site. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dumneavoastră confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.