CAR FAUR - IFN

Bilant 2005

Cuprins

Activ
Pasiv
Rezultat


Activ

A C T I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput de an Sold la 31.12.2005
I. ACTIVE PRODUCTIVE

1 2
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an) 2678,01 1 613 502 542 689
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani) 2678,01 2 6 159 188 9 572 014
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani) 2678,01 3 1 091 899 1 535 852
Imprumuturi traditionale 2678,01 4

Total imprumuturi in derulare (rd.1 la 4)
5 7 864 589 11 650 555
Provizioane pentru imprumuturi acrodate membrilor CAR 296,01 6 21 000 21 000
1. Imprumuturi nete acordate membrilor CAR (rd.5–6)
7 7 843 589 11 629 555
Depozite constituite la banci (<=1 luna) 2678,02 8 290 000 1 764 625
Imprumuturi acordate altor CAR (<=1 luna) 2678,03 9

Conturi la banci în lei 5121 10 75 142 48 455
Alte investitii financiare pe termen scurt (<=1 luna) 508 11 1 705 457
Provizioane pentru investitii lichide din 296.02 si 296.03 12

2. Total investitii lichide (rd.8+9+10+11–12)
13 2 070 599 1 813 080
Depozite constituite la banci (>1 luna) 2678,02 14

Imprumuturi acordate altor CAR (>1 luna) 2678,03 15

Actiuni (>1 luna) 503 16

Provizioane pentru investitii financiare din 296.02 si 296.03 17

3. Total investitii financiare (rd.14+15+16–17)
18 0 0
Titluri de participare detin.la societati din cadrul/afara grupului 261+262 19

Imprumuturi acordate pe termen lung (actiuni APR) 2673 20 18 786 19 091
Provizioane pentru investitii nefinanciare 296,04 21

4. Total alte investitii (rd.19 +20 – 21)
22 18 786 19 091
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.7+13+18+22)
23 9 932 974 13 461 726
II. ACTIVE NEPRODUCTIVECasa in lei 5311 24 75 409 121 929
1. Total active neproductive lichide (rd.24)
25 75 409 121 929
Clienti si conturi asimilate 411+413+418-491 26

Creante in legatura cu personalul 421+4282+425+431+ 437+444+447 27

Debitori diversi 461 – 496 28

Decontari intre unitate si subunitati 481 29

Alte valori 5125+532+542 30 115 212
2. Total conturi de incasat (rd.26 la 30)
31 115 212 0
Terenuri 2111,01 32 17 300 17 300
Constructii 2121,01 33 196 200 196 200
Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru) 2131,01 34

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2132,01 35

Mijloace de transport 2133,01 36 7 000 33 711
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie 2141,01 37 78 618 97 324
Imobilizari corporale in curs 2311 38

Amortizari privind imobilizarile corporale 281 39 60 766 87 055
3. Total active fixe (rd.32+...+38-39)
40 238 352 257 480
Cheltuieli de constituire si cercetare-dezvoltare 2011+2031 41

Alte imobilizari necorporale 2051+2081 42 1 275 6 800
Imobilizari necorporale in curs 2331 43

Amotizari privind imobilizarile necorporale 280 44 212 6 163
Total imobilizari necorporale (rd.41+42+43-44)
45 1 063 637
Stocuri de materiale consumabile si de natura ob.de inventar 302+303-3921-3922 46

Furnizori-debitori 409 47

Decontari in cadrul grupului – contributia la Federatia CAR 451 48

Cheltuieli inregistrate in avans 471 49
7 686
Decontari din operatii in curs de clarificare 473 50

Acreditive in lei 5411 51

Dobanzi aferente imprumuturilor acordate 2679 52
102 450
Venituri in avans din dobanzi imprumuturi-contracont de activ 472 53
102 450
4. Total alte active (rd.45 la 52 - 53)
54 1 063 8 323
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.25+31+40+54)
55 430 036 387 732
T O T A L A C T I V (rd.23+55)
56 10 363 010 13 849 458

Pasiv

P A S I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput an Sold la 31.12.2005
I. DATORII PURTATOARE DE DOBANDA

1 2
Fondul social al membrilor CAR 113 57 8 523 574 11 506 475
Imprumuturi si datorii asimilate 167 58

Total datorii purtatoare de dobanda (rd.57+58)
59 8 523 574 11 506 475
II. DATORII NEPURTATOARE DE DOBANDAFurnizori si conturi asimilate 401+404+408 60 2 404 3 529
Datorii in legatura cu personalul 421+423+426+427+ 4281+431+437+4381+444+446+447 61 39 356 51 315
Decontari in cadrul grupului – contributia CAR la Federatie 451 62

Creditori diversi (<1 luna) din 462 63

Decontari intre unitate si subunitati 481 64

Decontari din operatii in curs de clarificare 473 65

1. Total datorii pe termen scurt (rd.60 la 65)
66 41 760 54 844
Clienti-creditori 419 67

Creditori diversi (>1 luna) din 462 68 5 240 7 837
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 168 69

2. Total alte datorii (rd.67 la 69)
70 5 240 7 837
Total datorii nepurtatoare de dobanda (rd.66+70)
71 47 000 62 681
TOTAL DATORII (rd.59+71)
72 8 570 574 11 569 156
III. CAPITALAlte rezerve 1068 73 7 800 10 000
Excedentul nerepartizat 1171,01 74 115 212
Excedentul rezultat 1201,01 75 614 408 555 858
Repartizarea rezultatului 1291,01 76 614 408 555 858
1. Total capital tranzitoriu (rd.73+74+75-76)
77 123 012 10 000
Aporturi 102 78 50 660 99 780
Rezerve din reevaluare 105 79 99 767 99 767
Rezerve statutare, -legale 1063, 1061 80 1 518 997 2 070 755
Deficitul neacoperit al activitatilor fara scop patrimonial 1171,01 81

Deficitul activitatilor fara scop patrimonial 1201,01 82

2. Total capital institutional (rd.78+79+80–81–82)
83 1 669 424 2 270 302
TOTAL CAPITALURI (rd.77+83)
84 1 792 436 2 280 302
T O T A L P A S I V (rd.72+84)
85 10 363 010 13 849 458

Rezultat

DENUMIREA INDICATORILOR Simbol cont Nr. rd. Prevederi anuale Realizat la 31.12.2005 %
I. VENITURI

1 2 3=2/1
Venituri din imprumuturi acordate membrilor CAR 7341.01 1 2 950 000 2 612 319 88,55%
Venituri din investitii lichide (rd.3+4+5+6)
2 191 197 180 005 94,15%
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite <=1 luna din7341.02 3 15 000 57 559 383,73%
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR <=1luna din7341.03 4


Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar 7341.04 5 500 250 50,00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt 7341.05 6 175 697 122 196 69,55%
Venituri din investitii financiare (rd.8+9+10)
7 0 0
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite >1 luna din7341.02 8


Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR >1luna din7341.03 9


Dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor 7342 10


Venituri din donatii si sume/bunuri primite prin sponsor. 733 11


Alte venituri din activitatile fara scop patr.(rd.13 la rd.19)
12 50 000 91 012 182,02%
Venituri din contributiile banesti ale membrilor CAR 731 13 50 000 45 748 91,50%
Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale 736 14


Venituri din despagubiri de asigurare – pagube 7393 15


Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor fin. 7399.01 16


Venituri din creante reactivate 7399.02 17
15 641
Venituri din lipsuri si imputatii 7399.03 18


Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial 7399.09 19
29 623
TOTAL VENITURI (rd.1+2+7+11+12)
20 3 191 197 2 883 336 90,35%
II. CHELTUIELI
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE (rd.22 la 25)
21 1 420 000 1 301 710 91,67%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR 666.01 22 1 400 000 1 278 238 91,30%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi externe 666.02 23


Repartizarea rezultatului la fondul social al membrilor CAR (la ct.113) 1291.01 24


Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 25 20 000 23 472 117,36%
MARJA BRUTA (rd.20 – 21)
26 1 771 197 1 581 626 89,30%
Total cheltuieli de personal (rd.28 la 30)
27 710 000 580 061 81,70%
Cheltuieli cu salariile personalului 641 28 560 000 430 606 76,89%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului 645 29 140 000 141 685 101,20%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 625 30 10 000 7 770 77,70%
Total cheltuieli de reprezentare (rd.32+33)
31 100 000 95 765 95,77%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii 621 32 40 000 35 765 89,41%
Cheltuieli contributii datorate de persoana juridica fara scop patr. 655 33 60 000 60 000 100,00%
Total cheltuieli de administrare (rd.35 la 50)
34 195 000 207 010 106,16%
Cheltuieli cu materialele consumabile 602 35 35 000 30 086 85,96%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 603 36 5 000 6 223 124,46%
Cheltuieli cu materialele nestocate 604 37 30 000 26 083 86,94%
Cheltuieli cu energia si apa 605 38 10 000 6 997 69,97%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611 39 10 000 17 793 177,93%
Cheltuieli cu chiriile 612 40 15 000 12 029 80,19%
Cheltuieli cu primele de asigurare 613 41
1 210
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 622 42 20 000 17 084 85,42%
Cheltuieli de protocol 623.01 43 8 000 6 472 80,90%
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624 44 1 000 867 86,70%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 626 45 20 000 21 438 107,19%
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 628 46 26 000 44 019 169,30%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 635 47 15 000 16 699 111,33%
Pierderi din creante si debitori diversi 654 48


Alte cheltuieli de exploatare 6581,82,88 49
10
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 664 50


Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6811 51 25 000 37 303 149,21%
Total cheltuieli de marketing (reclama si publicitate) 623.02 52 120 000 85 667 71,39%
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.27+31+34+51+52)
53 1 150 000 1 005 806 87,46%
Cheltuieli cu provizioane pt.deprecierea imobilizarilor financiare 6863 54 13 500
0,00%
Pierderi din creante legate de participatii (stingere imprumuturi) 663 55
19 962
VENIT NET OPERATIUNI (rd.26 – 53 – 54 – 55)
56 607 697 555 858 91,47%
Venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale 738 57


Cheltuieli privind activele cedate(valoarea neamortizata) 6583 58


Venituri/Cheltuieli extraordinare (net) (rd.57 – 58)
59 0 0 0,00%
VENIT/PIERDERE NETA (rd.56 + 59)
60 607 697 555 858 91,47%
Repartizarea rezultatului la rezerve (la ct.1063,1061) 1291.01 61 600 000 551 758 91,96%
Repartizarea rezultatului la alte rezerve (la ct.1068) 1291.01 62
4 100
Sume nerepartizate (rd.60 – 61 – 62)
63 7 697 0 0,00%