CAR FAUR - IFN

Bilant 2004

Cuprins

Activ
Pasiv
Rezultat


Activ

A C T I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput de an Sold la 31.12.2004
I. ACTIVE PRODUCTIVE

1 2
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an) 2678,01 1 457 408 613 503
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani) 2678,01 2 4 184 428 6 159 188
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani) 2678,01 3 1 210 762 1 091 898
Imprumuturi traditionale 2678,01 4

Total imprumuturi in derulare (rd.1 la 4)
5 5 852 598 7 864 589
Provizioane pentru imprumuturi acrodate membrilor CAR 296,01 6 10 000 21 000
1. Imprumuturi nete acordate membrilor CAR (rd.5–6)
7 5 842 598 7 843 589
Depozite constituite la banci (<=1 luna) 2678,02 8 250 000 290 000
Imprumuturi acordate altor CAR (<=1 luna) 2678,03 9

Conturi la banci în lei 5121+5124 10 2 625 75 142
Alte investitii financiare pe termen scurt (<=1 luna) 508 11 1 662 827 1 705 457
Provizioane pentru investitii lichide din 296.02 si 296.03 12

2. Total investitii lichide (rd.8+9+10+11–12)
13 1 915 452 2 070 599
Depozite constituite la banci (>1 luna) 2678,02 14

Imprumuturi acordate altor CAR (>1 luna) 2678,03 15

Actiuni (>1 luna) 503 16

Provizioane pentru investitii financiare din 296.02 si 296.03 17

3. Total investitii financiare (rd.14+15+16–17)
18 0 0
Titluri de participare detin.la societati din cadrul/afara grupului 261+262 19 34 000 18 787
Imprumuturi acordate pe termen lung (actiuni APR) 2673 20

Provizioane pentru investitii nefinanciare 296,04 21

4. Total alte investitii (rd.19 +20 – 21)
22 34 000 18 787
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.7+13+18+22)
23 7 792 050 9 932 975
II. ACTIVE NEPRODUCTIVECasa in lei 5311 24 35 909 75 409
1. Total active neproductive lichide (rd.24)
25 35 909 75 409
Clienti si conturi asimilate 411+413+418-491 26

Creante in legatura cu personalul 421+4282+425+431+ 437+444+447 27

Debitori diversi 461 – 496 28

Decontari intre unitate si subunitati 481 29

Alte valori 5125+532+542 30 25 401 115 212
2. Total conturi de incasat (rd.26 la 30)
31 25 401 115 212
Terenuri 2111,01 32 17 300 17 300
Constructii 2121,01 33 196 200 196 200
Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru) 2131,01 34

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2132,01 35

Mijloace de transport 2133,01 36 7 000 7 000
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie 2141,01 37 51 793 78 617
Imobilizari corporale in curs 2311 38

Amortizari privind imobilizarile corporale 281 39
60 765
3. Total active fixe (rd.32+...+38-39)
40 272 293 238 352
Cheltuieli de constituire si cercetare-dezvoltare 2011+2031 41

Alte imobilizari necorporale 2051+2081 42
1 275
Imobilizari necorporale in curs 2331 43

Amotizari privind imobilizarile necorporale 280 44
213
Total imobilizari necorporale (rd.41+42+43-44)
45 0 1 062
Stocuri de materiale consumabile si de natura ob.de inventar 302+303-3921-3922 46

Furnizori-debitori 409 47

Decontari in cadrul grupului – contributia la Federatia CAR 451 48

Cheltuieli inregistrate in avans 471 49

Decontari din operatii in curs de clarificare 473 50

Acreditive in lei 5411 51

Dobanzi aferente imprumuturilor acordate 2679 52

Venituri in avans din dobanzi imprumuturi-contracont de activ 472 53

4. Total alte active (rd.45 la 52 - 53)
54 0 1 062
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.25+31+40+54)
55 333 603 430 035
T O T A L A C T I V (rd.23+55)
56 8 125 653 10 363 010

Pasiv

P A S I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput an Sold la 31.12.2004
I. DATORII PURTATOARE DE DOBANDA

1 2
Fondul social al membrilor CAR 113 57 7 021 041 8 523 575
Imprumuturi si datorii asimilate 167 58 14 118
Total datorii purtatoare de dobanda (rd.57+58)
59 7 035 159 8 523 575
II. DATORII NEPURTATOARE DE DOBANDAFurnizori si conturi asimilate 401+404+408 60
2 404
Datorii in legatura cu personalul 421+423+426+427+ 4281+431+437+4381+444+446+447 61
39 355
Decontari in cadrul grupului – contributia CAR la Federatie 451 62

Creditori diversi (<1 luna) din 462 63

Decontari intre unitate si subunitati 481 64 7 926
Decontari din operatii in curs de clarificare 473 65

1. Total datorii pe termen scurt (rd.60 la 65)
66 7 926 41 759
Clienti-creditori 419 67

Creditori diversi (>1 luna) din 462 68 3 686 5 241
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 168 69

2. Total alte datorii (rd.67 la 69)
70 3 686 5 241
Total datorii nepurtatoare de dobanda (rd.66+70)
71 11 612 47 000
TOTAL DATORII (rd.59+71)
72 7 046 771 8 570 575
III. CAPITALAlte rezerve 1068 73 164 101 7 800
Excedentul nerepartizat 1171,01 74
115 212
Excedentul rezultat 1201,01 75 444 482 614 408
Repartizarea rezultatului 1291,01 76 444 482 614 408
1. Total capital tranzitoriu (rd.73+74+75-76)
77 164 101 123 012
Aporturi 102 78 2 600 50 660
Rezerve din reevaluare 105 79 108 193 99 767
Rezerve statutare, -legale 1063, 1061 80 803 988 1 518 996
Deficitul neacoperit al activitatilor fara scop patrimonial 1171,01 81

Deficitul activitatilor fara scop patrimonial 1201,01 82

2. Total capital institutional (rd.78+79+80–81–82)
83 914 781 1 669 423
TOTAL CAPITALURI (rd.77+83)
84 1 078 882 1 792 435
T O T A L P A S I V (rd.72+84)
85 8 125 653 10 363 010

Rezultat

DENUMIREA INDICATORILOR Simbol cont Nr. rd. Prevederi anuale Realizat la 31.12.2004 %
I. VENITURI

1 2 3=2/1
Venituri din imprumuturi acordate membrilor CAR 7341.01 1 2 800 000 2 596 955 92,75%
Venituri din investitii lichide (rd.3+4+5+6)
2 14 500 38 683 266,78%
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite <=1 luna din7341.02 3 14 000 38 197 272,84%
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR <=1luna din7341.03 4

-
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar 7341.04 5 500 486 97,20%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt 7341.05 6

-
Venituri din investitii financiare (rd.8+9+10)
7 200 000 271 350 135,68%
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite >1 luna din7341.02 8

-
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR >1luna din7341.03 9

-
Dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor 7342 10 200 000 271 350 135,68%
Venituri din donatii si sume/bunuri primite prin sponsor. 733 11

-
Alte venituri din activitatile fara scop patr.(rd.13 la rd.20)
12 35 000 56 688 161,97%
Venituri din contributiile banesti ale membrilor CAR 731 13 20 000 36 594 182,97%
Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale 736 14

-
Venituri din despagubiri de asigurare – pagube 7393 15

-
Venituri din diferente de curs valutar 7394 16

-
Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor fin. 7399.01 17

-
Venituri din creante reactivate 7399.02 18 5 000 7 259 145,18%
Venituri din lipsuri si imputatii 7399.03 19

-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial 7399.09 20 10 000 12 835 128,35%
TOTAL VENITURI (rd.1+2+7+11+12)
21 3 049 500 2 963 676 97,19%
II. CHELTUIELI Total:
2 751 492 2 349 268 85,38%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE (rd.23 la 27)
22 1 753 000 1 480 645 84,46%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR 666.01 23 1 736 000 1 463 761 84,32%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi externe 666.02 24 2 000 312 15,60%
Repartizarea rezultatului la fondul social al membrilor CAR (la ct.113) 1291.01 25

-
Cheltuieli din diferente curs valutar 665 26

-
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 27 15 000 16 572 110,48%
MARJA BRUTA (rd.21 – 22)
28 1 296 500 1 483 031 114,39%
Total cheltuieli de personal (rd.30 la 32)
29 583 992 484 832 83,02%
Cheltuieli cu salariile personalului 641 30 413 500 361 881 87,52%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului 645 31 150 492 120 212 79,88%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 625 32 20 000 2 739 13,70%
Total cheltuieli de reprezentare (rd.34+35)
33 102 400 87 001 84,96%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii 621 34 42 400 33 308 78,56%
Cheltuieli contributii datorate de persoana juridica fara scop patr. 655 35 60 000 53 693 89,49%
Total cheltuieli de administrare (rd.37 la 52)
36 227 100 175 063 77,09%
Cheltuieli cu materialele consumabile 602 37 30 000 30 765 102,55%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 603 38 10 000 13 479 134,79%
Cheltuieli cu materialele nestocate 604 39 40 000 22 355 55,89%
Cheltuieli cu energia si apa 605 40 6 000 5 931 98,85%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611 41 10 000 6 706 67,06%
Cheltuieli cu chiriile 612 42 7 000 12 359 176,56%
Cheltuieli cu primele de asigurare 613 43
440 -
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 622 44 15 000 15 500 103,33%
Cheltuieli de protocol 623.01 45 5 000 5 565 111,30%
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624 46 100 741 741,00%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 626 47 18 000 20 880 116,00%
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 628 48 30 000 27 953 93,18%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 635 49 6 000 12 389 206,48%
Pierderi din creante si debitori diversi 654 50

-
Alte cheltuieli de exploatare 6581,82,88 51 50 000
0,00%
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 664 52

-
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6811 53
14 837 -
Total cheltuieli de marketing (reclama si publicitate) 623.02 54 75 000 95 890 127,85%
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.29+33+36+53+54)
55 988 492 857 623 86,76%
Cheltuieli cu provizioane pt.deprecierea imobilizarilor financiare 6863 56 10 000 11 000 110,00%
Pierderi din creante legate de participatii (stingere imprumuturi) 663 57

-
VENIT NET OPERATIUNI (rd.28 – 55 – 56 – 57)
58 298 008 614 408 206,17%
Venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale 738 59

-
Cheltuieli privind activele cedate(valoarea neamortizata) 6583 60

-
Venituri/Cheltuieli extraordinare (net) (rd.59 – 60)
61 0 0 -
VENIT/PIERDERE NETA (rd.58 + 61)
62 298 008 614 408 206,17%
Repartizarea rezultatului la rezerve (la ct.1063,1061) 1291.01 63 288 008 604 408 209,86%
Repartizarea rezultatului la alte rezerve (la ct.1068) 1291.01 64 10 000 10 000 100,00%
Sume nerepartizate (rd.62 – 63 – 64)
65 0 0 -